สิบเอ็ด สัมภาษณ์

พาวีเลียน coming soon  •  เร็ว ๆ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็ควิจัยเรื่องผลกระทบของ ‘ระบบโลกศิลปะร่วม

สมัยนานาชาติ’ ที่มีต่อระบบนิเวศศิลปะท้องถิ่น สำหรับโปรเจ็คนี้พวกเราได้สัมภาษณ์ศิลปินทั้งหมด 11 ท่าน

เป็นศิลปินฮ่องกง 6 ท่านและ 5 ท่านจากประเทศไทย

เมื่อคุณคลิกบนลิ้งค์ด้านล่าง คุณถูกพาไปยังหน้าภาษาอังกฤษ เหล่านี้นำเสนอบริบทของเรื่องราวที่ศิลปินได้

แชร์ไว้ในงานอินสตอลเลชั่นใน Cédric’s Room ช่วงระหว่างงาน 2018 Bangkok Biennial คุณสามารถชม

วิดีโอฉบับเต็มของสัมภาษณ์ได้ที่ด้านล่างของเพจหรืออ่านข้อมูลภูมิหลังของศิลปินแล้วเลือกรับชมบางส่วน

ของวิดีโอที่สัมพันธ์กับประเด็นที่พวกเขาได้ถกเถียงไว้ หากคุณไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษ คุณยังสามารถรับชมวิ

ดีโอบนเพจเหล่านี้ได้เช่นเดิมโดยวิดีโอมีซับไตเติ้ลภาษาไทยประกอบ อีกทั้งยังมีไฟล์ PDF สัมภาษณ์ฉบับ

เต็มในภาษาไทย (คลิกธงประเทศไทยตรงด้านล่างของเพจ)

wen yau performance venice
wen yau performance Venice. photo by: Elena Cardin / Eames Armstrong
chulayarnnon planetarium still
Still of "Planetarium" by Chulayarnnon Siriphol
I-na Phuyuthanon video still
I-na video still
cs 15% opacity
Him Lo
Mit Jai Inn Photo CMSI
Mit Jai Inn giving away 1000 paintings from the back of his pick-up truck during the 3rd Chiang Mai Social Installation in 1995
Warren Leung Chi Wo Hi-Res
Installation view of "Scratching on the Surface" by Warren Leung Chi Wo
cs 15% opacity
yuk mui
Sui Fong 1
Arin Rungjang Rice
Samson 1
Piyarat Piyapongwiwat
Piyarat met tekst
THAINESS
QUESTIONING
Chulayarnnon
Siriphol
an interview with
AGAINST AFFIRMATIVE ART
an interview with
Mit Jai Inn
BECOMING AN INDUSTRY
an interview with
Leung Chi Wo
DEFINING SUCCESS
Yim Sui Fong
an interview with
WHERE PERSONAL & COLLECTIVE WORLDS COLLIDE
an interview with
Arin Rungjang
REFRAMING THE
INTERNATIONAL
an interview with
Samson Young
AMPLIFYING
SMALL
VOICES
an interview with
I-na Phuyathanon
BETWEEN OBJECTS AND RELATIONSHIPS
an interview with
Him Lo
CLOSING
THE GAP
an interview with
Yuk Mui Law

© Lara van Meeteren & Bart Wissink